Regulament FRAA

Membru FRAA

Poate deveni membru al Fundaţiei Române de Aikido Aikikai orice persoană fizică ce aderă pe baza liberului consimţământ, prin cerere scrisă, şi care şi-a plătit cotizaţia anuală. Cotizaţia anuală este stabilită de FRAA si transmisă la inceputul anului fiecărui instructor. Neplata la timp a cotizaţiei anuale de membru duce la aplicarea unei penalităţi de întârziere de 50%.

Retragerea calităţii de membru se poate face dacă persoana:

– nu şi-a plătit cotizaţia anuală;
– aduce prejudicii de imagine organizaţiei naţionale sau instructorilor ei;
– nu a participat la antrenamente mai mult de 12 luni consecutiv;
– cere acest lucru;
– încalcă prevederile regulamentului.

Un membru al Fundaţiei Române de Aikido Aikikai poate fi membru şi în altă organizaţie de Aikido numai cu acordul Preşedintelui Fundaţiei Române de Aikido Aikikai. Instructorii Fundaţiei Române de Aikido Aikikai îşi desfăşoară activitatea în baza Licenţei de Instructor acordate de Preşedintele Fundaţiei Române de Aikido Aikikai în urma absolvirii cursurilor de instructori. La nivel naţional Fundaţia Română de Aikido Aikikai este structurată în filiale (dojo-uri) distincte, în aproape toate oraşele ţării. Fiecare filială (dojo) are nume şi personalitate proprie, organizare administrativă independentă şi este formată din membri care practică Aikido sub conducerea unui instructor al Fundaţiei Române de Aikido Aikikai, numit şef de filială (dojo) de către Preşedintele Fundaţiei Române de Aikido Aikikai. Fiecare filială (dojo) îşi desfăşoară activitatea în baza Licenţei de Dojo acordate de Preşedintele Fundaţiei Române de Aikido Aikikai nominal fiecărui instructor care conduce o filială (dojo).

În cadrul Fundaţiei Române de Aikido Aikikai se pot susţine examene pentru următoarele grade:

– la copii (maxim 13 ani) de la 10 la 1 kyu, descrescător
– la adulţi (minim14 ani) de la 6 la 1 kyu descrescător şi de la 1 la 4 DAN, crescător

Pentru gradele 5-8 DAN nu se susţine examen.

Pentru a se înscrie la o sesiune de examinare pentru grade KYU (elev) o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

– să fie membru al Fundaţiei Române de Aikido Aikikai;
– să aibă plătită cotizaţia anuală;
– să aibă plătită taxa de examinare;
– să aibă perioada minimă de pregătire neîntreruptă între examinări;
– să depună o Cerere de examinare;
– să poată demonstra corect tehnicile cerute de Programa de Examinare pentru nivelul pentru care a cerut examinarea;
– să aibă acordul instructorului său, al şefului de filială (dojo), pentru a participa la examen, adică să fie propus pentru examinare de către acesta.

Aprobarea sau refuzul şefului de dojo este obligatoriu pe cererea de examinare. Instructorii care fac propuneri pentru examinarea unor practicanţi care nu îndeplinesc condiţiile de examinare vor fi sancţionaţi conform regulamentului!

Ca excepţie, doar în cazul gradelor KYU, persoanele cu o practică exemplară pot susţine examen pentru două grade o dată. Acest lucru se poate face o singură dată în cazul unei persoane şi numai cu validarea de către Preşedintele Fundaţiei Române de Aikido Aikikai.
Intervalele de timp între două sesiuni de examinare sunt intervale minime, iar zilele de practică trebuie să fie neîntrerupte. La examinările pentru centura neagră, în afară de îndeplinirea condiţiilor pentru gradele kyu, se iau în calcul următoarele elemente suplimentare:

– participare la seminariile de perfecţionare naţionale şi internaţionale;
– pregătirea unei clase distincte (copii sau începători) în cadrul unei filiale (dojo);
– atitudine şi conduită conforme cu spiritul Aikido;
– sprijinirea dezvoltării şi promovării Aikido şi a Fundaţiei Române de Aikido Aikikai.

După împlinirea vârstei de 14 ani, copilul este promovat la grupa de adulţi printr-un examen de echivalare de grad astfel:

 • dacă are 10,9,8 kyu la copii va susţine examen pentru 6 kyu la adulţi
 • dacă are 7,6,5 kyu la copii va susţine examen pentru 5 kyu la adulţi
 • dacă are 4,3 kyu la copii va susţine examen pentru 4 kyu la adulţi
 • dacă are 2 kyu la copii va susţine examen pentru 3 kyu la adulţi
 • dacă are 1 kyu la copii va susţine examen pentru 2 kyu la adulţi

 

Ţinuta obligatorie în timpul practicii (antrenamente, examene, stagii, demonstraţii):

– gi (kimono) alb pentru Aikido (gros, tip “bob de orez”, nu subţire, de karate) şi nu alte culori (negru, albastru etc.); echipamentul să nu fie inscripţionat.

– pentru adulţi (minim 14 ani)

 • centură albă pentru 6,5,4,3 kyu
 • maro pentru 2,1 kyu
 • neagră pentru minim 1 DAN

– pentru copii (maxim 13 ani) centuri colorate:

 • albă pentru 10 kyu
 • galbenă pentru 9 şi 8 kyu
 • portocalie pentru 7 şi 6 kyu
 • verde pentru 5 şi 4 kyu
 • albastră pentru 3 şi 2 kyu
 • maro pentru 1 kyu

hakama (fusta-pantalon) neagră se poartă la femei de la 2 kyu inclusiv, iar la bărbaţi de la 1 kyu inclusiv, copiii nu poartă hakama. Hakama albă este purtată doar de marii maeştri internaţionali care au ajuns la gradul excepţional 10 DAN .